کلاس های فوق برنامه دبستان یاقوت

یکی از موضوعات شناخته شده در برنامه های آموزشی و پرورشی مدارس، برنامه ها و فعالیت های فوق برنامه و یا به عبارت جدید فعالیت های مکمل می باشد.
این فعالیت ها به دانش آموزان اجازه می دهد تا مهارت های بیشتری به دست آورند و همچنین شیوه سالم برای مشارکت در اجتماع را فرا بگیرند.
هدف فعالیت مکمل تعمیق یادگیری دانش آموز و ایجاد فرصت برای اندیشیدن درباره مفاهیم و تمرین مهارت هاست. همچنین فعالیتی است که به منظور حفظ انگیزه و ایجاد چالش در یادگیرنده به منظور تجربه در فضای آزاد و در عین حال مرتبط با موضوعات درسی مطرح می شود.
شما میتوانید فعالیت های فوق برنامه دبستان و پیش دبستانی غیردولتی یاقوت را در این صفحه مشاهده نمایید.
​​​​​​​

دوره ها و کلاس های QCT

کار با گل رُس پیش دبستانی یاقوت

کار با گل رُس
​​​​​​​پیش دبستانی یاقوت

کلاس زبان
​​​​​​​پیش دبستانی یاقوت